translationcollective

November 27, 2013

Meidän pitää puhua Facebookista

Filed under: suomi — translationcollective @ 6:39 pm

http://www.nadir.org

Vuosien ajan olemme tarjonneet servereitä ja viestintäinfrastruktuuria vasemmistolle. Olemme tehneet parhaamme pitääksemme serverit turvallisina ja olemme eri tavoin torjuneet viranomaisten vaatimukset saada käyttäjätietoja.

Lyhyesti: pyrimme tarjoamaan vapauttavan tavan kommunikoida kapitalistisen internetin puitteissa.

Olemme aina nähneet internetin voimavarana kamppailuissamme, samalla tunnustaen sen poliittisena taistelukenttänä, ja olemme toimineet tämän mukaisesti. Luulimme, että suurin osa vasemmistosta koki samoin. Mutta koska yhä useammat vasemmistolaiset ovat “käyttäneet” Facebookia (tai Facebook on käyttänyt heitä), emme ole enää yhtä varmoja. Sen sijaan, poliittinen työmme on koettu puutteellisena ja uuvuttavana. Autonomisilla servereillä salattua viestintää ei koeta vapauttavana, vaan enemmänkin ärsyttävänä.

Disneyland

Emme vain olleet tajunneet, että kaiken kaduilla koetun stressin ja kaikkien pitkien ryhmäkeskustelujen jälkeen monet aktivistit vaikuttavat haluavan höpistä Facebookissa laajasti kaikesta ja kaikkien kanssa. Emme olleet tajunneet, että Facebook on kaikkein suurin houkutus, jopa vasemmistolle. Että vasemmistolaiset kaikkien muiden muassa nauttivat ollessaan ovelan hyväksikäyttövirtauksen vietävissä siellä missä se ei näytä satuttavan ja, kerrankin, tarvitsematta pistää vastaan. Monet ihmiset kärsivät huonosta omastatunnosta. Vaikka tämä saattaa johtaa heidät ounastelemaan Facebookista koituvia kohtalokkaita seurauksia, ei se näytä muuttuvan käytännön toiminnaksi.

Onko se todella tietämättömyyttä?

Tässä pieni yhteenveto ongelmasta. Käyttämällä Facebookia aktivistit eivät pelkästään tee omasta viestinnästään, omista mielipiteistään, omista “liketyksistään” yms. toiminnasta käyttökelpoista ja näkyvää prosessointa varten. Sen sijaan — ja pidämme tätä paljon tärkeämpänä — he altistavat niitä rakenteita ja yksilöitä, joilla on vain vähän tai ei lainkaan tekemistä Facebookin kanssa. Maallikon on vaikea käsittää Facebookin kykyä etsiä suhteita, samankaltaisuuksia jne. internetistä. Facebookissa lörpöttely toisintaa poliittisia rakenteita viranomaisille ja yrityksille. Näitä voidaan etsiä, lajitella ja koota yhteen, ei pelkästään tarkkojen lausuntojen hankkimiseen sosiaalisia suhteita, aivanhenkilöitä jne. koskien, vaan myös, jotta säännönmukaisuuksien ennustamiseksi. Matkapuhelinten rinnalla Facebook on kaikista hienovaraisin, halvin ja paras saatavilla oleva valvontateknologia.

Facebook-käyttäjät ilmiantajia tietämättään ?**

Olemme aina ajatelleet, että vasemmisto haluaa jotakin muuta: jatkaa kamppailujamme internetissä ja käyttää internetiä poliittisiin kamppailuihimme. Tästä siinä on meidän mielestämme kyse — vielä nykyäänkin. Siksi koemme Facebook-käyttäjät todellisena vaarana kamppailuillemme. Erityisesti aktivistit, jotka julkaisevat tärkeää tietoa Facebookissa (usein tietämättä mitä tekevät), jota viranomaiset enenevässä määrin käyttävät. Voisimme melkein mennä niin pitkälle, että syyttäisimme näitä aktivisteja yhteistyöstä viranomaisten kanssa. Mutta emme ole ihan vielä siinä pisteessä. Toivomme edelleen, että ihmiset tajuavat Facebookin olevan poliittinen vihollinen, ja että Facebook-käyttäjät tekevät siitä entistä vaikutusvaltaisemman. Facebookin aktivistikäyttäjät ruokkivat koneistoa ja siten paljastavat rakenteitamme — tarpeettomasti, ilman oikeudenmääräystä, ilman minkäänlaista painostusta.

Meidän näkemyksemme

Olemme tietoisia siitä, että puhumme “ylhäältä”. Meille, jotka olemme tehneet töitä vuosien ajan — joskus jopa elannon tällä tienanneena — netin ja tietokoneiden, tuotantojärjestelmien hallinnan, ohjelmoinnin, kryptauksen ja monen muun parissa, Facebook on jokseenkin luonnollinen vihollinen. Ja koska pidämme itseämme osana vasemmistoa, vahvistaa tämä analyysiamme Facebookin poliittisesta taloudesta, jossa “käyttäjät” muutetaan tuotteiksi, jotka myydään, ja joista tulee samalla kuluttajia. Kapulakielessä tämä on “demand generation”. Ymmärrämme, etteivät kaikki intoile internetistä yhtä paljon kuin me. Mutta aktivisteille, jotka sallivat tämän Troijan hevosen nimeltä Facebook olla osa heidän jokapäiväistä elämäänsä, on kriittisen tason merkki tietämättömyydestä.

Me kannustamme kaikkia: sulkekaa Facebook-tilinne! Asetatte muita vaaraan! Toimikaa data-hirviötä vastaan!

Sekä: Hylätkää Yahoo! Mail ja kumppanit. Google alas! Datan säilyttämistä vastaan! Netin puolueettomuuden puolesta! Vapaus Bradley Manningille! Kauan eläköön desentralisaatio!

Taistele kapitalismia vastaan! Myös — ja erityisesti — internetissä! Hyväksikäyttöä ja riistoa vastaan! Myös — ja erityisesti — internetissä!

Käykää tovereidenne hermoille. Osoittakaa heille, että ruokkimalla Facebookia he ovat valinneet väärän puolen!

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: